Курсът за задълбочено обучение на Yann LeCun вече е безплатен и напълно онлайн

Блог

Курсът за задълбочено обучение на Yann LeCun-Deep Learning DS-GA 1008-в Нюйоркския университет за наука за данни е направен безплатен и достъпен онлайн за всички.
Научете повече - https://lnkd.in/ghQrMcM
Нюйоркския университет

#задълбочено обучение #безплатен курс #изкуствен интелект #машинно обучение #ню #наука за данни

lnkd.in

Курсът за задълбочено обучение на Yann LeCun вече е безплатен и напълно онлайн

Курсът за задълбочено обучение на Yann LeCun-Deep Learning DS-GA 1008-в Нюйоркския университет за наука за данни е направен безплатен и достъпен онлайн за всички.