Разбиране на затварянията в JavaScript - JavaScript на обикновен английски - среден

Блог

Затварянето на JavaScript е една от онези теми, на които може да е трудно да се обърнете, просто поради начина, по който често се обяснява. Повечето уроци просто ви казват, че това е функция в рамките на функция - но в действителност зад всичко това има по -дълбок смисъл ...

Прочетете повече тук.

#javascript #angular #reactjs #web-development #angular.js #jquery

medium.com

Разбиране на затварянията в JavaScript - JavaScript на обикновен английски - среден

Затварянето на JavaScript е една от онези теми, на които може да е трудно да се обърнете, просто поради начина, по който често се обяснява.