Превключете селектора на React Native

Блог

Превключете селектора на React Native

SwitchSelector

Превключете селектора на React Native.SwitchSelector

SwitchSelector


SwitchSelector - персонализиран пример

SwitchSelectorИнсталиране

yarn add react-native-switch-selector

илиnpm i react-native-switch-selector --save

Употреба

import SwitchSelector from 'react-native-switch-selector'; const options = [ { label: '01:00', value: '1' }, { label: '01:30', value: '1.5' }, { label: '02:00', value: '2' } ]; console.log(`Call onPress with value: ${value}`)} />

Персонализиран пример

this.setState ({пол: стойност})} textColor = {colors.purple} // '#7a44cf' selectedColor = {colors.white} buttonColor = {colors.purple} borderColor = {colors.purple} hasPadding options = {[ {label: 'Feminino', value: 'f', imageIcon: images.feminino}, //images.feminino = require ('./ path_to/assets/img/feminino.png'> jkdrangel  
 • Касио Силва де Са Сантос - ssscassio
 • Сътрудници
 • Допринесете

  Приносите винаги са добре дошли! Създайте нова заявка за изтегляне


  Подробности за изтегляне:

  Автор: App2Sales

  Демо на живо: https://app2sales.github.io/react-native-switch-selector/

  GitHub: https://github.com/App2Sales/react-native-switch-selector

  #React-native #react #мобилни приложения