Завинтване с Node-Hue-Api

Блог

Завинтване с Node-Hue-Api

Интелигентните крушки Philips Hue могат да се управляват безжично чрез вашия смартфон, което е страхотно. Но дори можете да напишете свои собствени API за взаимодействие с Hue. Те имат много здрав API за разработчици, което прави създаването на приложение за него много по -лесно.

Днес ще разгледаме проекта Node-Hue-Api, който по същество абстрахира нормалния Hue api в по-лесен за писане и по-здрав API. Досега съм се занимавал с него, така че todat просто ще се разхожда и ще научи как работи този API.

правене на пари с машинно обучение

Репото може да се намери тук: https://github.com/peter-murray/node-hue-api

#livecoding #javascript #nodejs

#nodejs #node #javascript

www.youtube.com

Завинтване с Node-Hue-Api

Завинтване с Node-Hue-Api. Интелигентните крушки Philips Hue могат да се управляват безжично чрез вашия смартфон, което е страхотно. Но дори можете да напишете свои собствени API за взаимодействие с Hue