Пример, показващ bootstrap 5 с VueJs

Блог

Пример, показващ bootstrap 5 с VueJs

vue_bootstrap_5_sample

Пример, показващ bootstrap 5 с VueJs. Но от 15 септември 2020 г. bootstrap 5 все още е в алфа

divs един до друг

Основни акценти

  • Използване на bootstrap персонализиране
  • Замяна на scss променливи за персонализиране на началното зареждане
  • Използване на css import в scss за премахване на синя светлина в бутоните

Настройка на проекта

npm install

Компилира и горещо презарежда за разработка

npm run serve

Компилира и минимизира за производство

npm run build

Подрежда и поправя файлове

npm run lint

Персонализирайте конфигурацията

Вижте Справка за конфигурация .

Подробности за изтегляне:

Автор: apgapg

Програмен код: https://github.com/apgapg/vue_bootstrap_5_sample

#vuejs #vue #javascript