Урок по Python: Заменете няколко знака в низ и пример

Блог

Научете как да множество символи в низ и пример в Python

е g999 добра инвестиция

Използвайте метода replace () с цикъл for-in, за да замените множество символи в низ в програмирането на Python. Има и друг начин да го направите като Използване на вложени методи replace () или translate () + maketrans () (Поддържа само Python 2).

#Python

tutorial.eyehunts.com

Урок по Python: Заменете няколко знака в низ и пример

Урок по Python: Заменете няколко знака в низ и примерен код. В този урок ще използваме метода replace () с цикъл за включване ...