Линейна регресия v.s. Невронни мрежи

Блог

Светът на изкуствения интелект е толкова вълнуващ, колкото и неразбран. Думите като машинно обучение и изкуствен интелект в крайна сметка изкривяват не само общото разбиране за техните възможности, но и ключови разлики между тяхната функционалност спрямо други модели. В тази статия искам да обсъдя ключовите разлики между модела на линейна регресия и стандартната невронна мрежа за предаване напред. За да направя това, ще използвам същия набор от данни (който може да бъде намерен тук: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Energy+efficiency ) за всеки модел и сравнете разликите в архитектурата и резултата в Python.

#python #data-science #програмиране #машинно обучение #изкуствен интелект

къмdatascience.com

Линейна регресия v.s. Невронни мрежи

В тази статия искам да обсъдя ключовите разлики между модела на линейна регресия и стандартната невронна мрежа за предаване напред.