Препроектиране на потребителския интерфейс на Instagram с помощта на SwiftUI - SwiftUI Complex UI's

Блог

В това видео ще покажа как да препроектирам потребителския интерфейс на Instagram с помощта на SwiftUI | SwiftUI: Редизайн на потребителския интерфейс на Instagram | Стилен потребителски интерфейс на Instagram, използващ SwiftUI | Персонализирана лента с раздели, използваща SwiftUI | SwiftUI Персонализирани изгледи и контроли | Персонализирани форми, използващи SwiftUI | Извита лента с раздели, използваща SwiftUI.

как да купя миота

Програмен код
https://kavsoft.tech/Swift/Instagram UI Redesign/
Подкрепете ни чрез принос !!!

https://donorbox.org/kavsoft

Моята версия на Xcode е 11.4.1
Моята версия на macOS е 10.15.3 Catalina

За всякакви запитвания и искания за видеоклипове използвайте дадената връзка

https://kavsoft.tech/#contact

За още

https://kavsoft.tech

#swiftui #ui

www.youtube.com

Препроектиране на потребителския интерфейс на Instagram с помощта на SwiftUI - SwiftUI Complex UI's

В това видео ще покажа как да препроектирам потребителския интерфейс на Instagram с помощта на SwiftUI | SwiftUI: Редизайн на потребителския интерфейс на Instagram | Стилен потребителски интерфейс на Instagram, използващ SwiftUI | Персонализиран раздел ...