Как да инсталирате VirtualBox на Linux Mint 20

Блог

VirtualBox е приложение с хипервизор с отворен код за създаване и изпълнение на виртуални машини на една хост машина. VirtualBox може да се инсталира на операционни системи, включително Linux , Windows , Solaris и macOS.

качване на материален потребителски файл

VirtualBox е издаден под GPL v2 и неговият разширителен пакет е издаден под PUEL (Лиценз за лична употреба и оценка).

Тук ще видим как да инсталираме VirtualBox На Linux Mint 20 .

#виртуализация #linuxmint 20 #virtualbox #linux

csv към json php

www.itzgeek.com

Как да инсталирате VirtualBox на Linux Mint 20

VirtualBox е приложение с отворен код за създаване и стартиране на виртуални машини на една хост машина. VirtualBox може да бъде инсталиран на операционни системи, включително Linux, Windows, Solaris и macOS.