Как да пуснете редове с липсващи стойности в Python

Блог

В тази статия ще научите как да изпускате редове с липсващи стойности в Python.

Да приемем, че имате DataFrame на храна с две колони, Име и Цена ($). Един от данните в колона Цена ($) липсва и затова е означен като pd.NaT. В | _+_ | модул, NaT се използва за представяне на липсващи стойности.

pandas

За да изпуснете редове с липсващи стойности, можете да използвате | _+_ | метод.

## Import pandas module import pandas as pd df = pd.DataFrame({'Name': ['Pizza', 'Burger', 'Waffle'], 'Price ($)': [10, pd.NaT, 6]})

Забележка: | _+_ | метод функционира чрез изпускане на редове с липсващи стойности по подразбиране.

#python

codeource.io

Как да пуснете редове с липсващи стойности в Python

В тази статия ще научите как да изпускате редове с липсващи стойности в Python. Да приемем, че имате DataFrame на храна с две колони