Работа със стаи на SocketIO с React Hooks

Блог

Тази статия предполага, че сте запознати с основите на React Hooks и Socket.IO и проследете тези статии, за да се запознаете с тези теми:

coinbase pre ipo ftx

Това създава приложение за демо чат, включващо socket.io стаи, интегрирани с куки React. Клиентът може да се свързва и да превключва между стаи за чат, където актуализациите ще бъдат копирани от socket.io събития. В зависимост от избраната стая, тя ще излъчва чат съобщения до клиенти на гнезда, използващи тази стая.

(След като стартираме, можем да завъртим множество раздели на браузъра и да видим дали съобщенията в чата се актуализират чрез гнезда.)

#socketio #javascript #realtime #response-hook #reactjs

levelup.gitconnected.com

Работа със стаи на SocketIO с React Hooks

Тази статия предполага, че сте запознати с основите на React Hooks и Socket.IO и проследявате тези статии, за да се запознаете с тези теми. Това създава приложение за демо чат, включващо стаи на socket.io, интегрирани с помощта на React куки. Клиентът може да се свързва и да превключва между стаи за чат, където актуализациите ще бъдат копирани от socket.io събития. В зависимост от избраната стая, тя ще излъчва чат съобщения до клиенти на гнезда, използващи тази стая.