Пътят на кариерата на DevOps: 6 взискателни и разнообразни роли

Блог

DevOps е най -новата дума в областта на ИТ. Въпреки че DevOps все още е в начален стадий, той поема ИТ индустрията с голяма революция и кариерата на инженер на DevOps има обещаващо бъдеще. DevOps е практика и философия, която обединява разработката на софтуер и инфраструктурните операции или поне намалява разликата между двете.

Според статия на gartner.com , до 2022 г. Gartner очаква 75% от проектите на DevOps да не отговорят на очакванията поради причина за липсата на познания в организацията и съпротива срещу промяната на философията. Това изисква опитни професионалисти и знаещи хора да запълнят празнината в кариерата на DevOps.

DevOps е основна стратегия с много възможности. Индустрията на DevOps предлага разнообразие от общи и специализирани роли, основани на методологията на DevOps.

#разработва #разработка на софтуер

www.upgrad.com

Пътят на кариерата на DevOps: 6 взискателни и разнообразни роли

Пътят на кариерата на DevOps: 6 взискателни и разнообразни роли. DevOps е основна стратегия с много възможности. Индустрията на DevOps предлага разнообразие от общи и специализирани роли, основани на методологията на DevOps.