Луди, мощни типове кортежи TypeScript

Блог

В чест на скорошното издание на TypeScript 4.2 и продължаващата еволюция на езика, нека да разгледаме типовете кортежи и някои усъвършенствани типови манипулации, които можем да направим с тях.

Основи

Кортеж (римува се с „двойка“, а не „ученик“) е прост контейнер с данни. Обект кортеж има фиксиран размер и типът на всеки елемент е известен, но не е необходимо типовете да са еднакви.

следващ js срещу nestjs

#javascript #typescript

levelup.gitconnected.com

Луди, мощни TypeScript куп типове

В чест на скорошното издание на TypeScript 4.2 и продължаващата еволюция на езика, нека да разгледаме типовете кортежи и някои усъвършенствани манипулации с типове типове, които можем да правим с тях. Луди, мощни типове кортежи TypeScript.

реагират композиция срещу наследство