Промяна на размера на шрифта в Matplotlib

Блог

Въведение

Матплотлиб е една от най -широко използваните библиотеки за визуализация на данни в Python. Голяма част от популярността на Matplotlib идва от опциите за персонализиране - можете да промените почти всеки елемент от него йерархия на обектите .

монета шиба ину на robinhood

В този урок ще разгледаме как да променете размера на шрифта в Matplotlib .

Промяна на размера на шрифта в Matplotlib

Има няколко начина, по които можете да промените размера на шрифтовете в Matplotlib. Можете да зададете | _+_ | аргумент, промяна на начина, по който Matplotlib третира шрифтовете като цяло, или дори промяна на размер на фигурата .

Нека първо създадем прост сюжет, на който ще искаме да променим размера на шрифтовете:

fontsize

#matplotlib #python

stackabuse.com

Промяна на размера на шрифта в Matplotlib

В този урок ще разгледаме как да промените размера на шрифта в Matplotlib.