Анимации в Flutter - 2. Offset & Delay анимация

Блог

В този видеоурок ще изградим проста анимация, използвайки флатер. Тази анимация просто ще премести контейнерите от лявата страна на екрана в центъра и след това ще изчака секунда и ще се изнесе от екрана, като третият контейнер ще забави с 0,2 секунди.Програмен код: https://github.com/Flutter-Zone/Offset-Delay-Animation


има ли указатели в python

Нека стартираме нашето приложение за анимация. :)css елементи един до друг

#flutter #dart #mobile-appswww.youtube.com

Анимации в Flutter - 2. Offset & Delay анимация

В този видеоурок ще изградим проста анимация, използвайки флатер. Тази анимация просто ще премести контейнерите от лявата страна на екрана към центъра и след това ще изчака секунда и ще се изнесе от екрана, като третият контейнер ще забави с 0,2 секунди.